Wie zijn wij

De Stichting American Sports (“Amspo”) is de uitgever van diverse publicaties op basketballgebied. De centrale figuren achter deze stichting zijn Jan van der Nat (oud-journalist) en Peter van der Velde. De aandachtsgebieden zijn van Jan van der Nat de verantwoordelijkheid van de tekst (eindredactie) , Peter van der Velde is verantwoordelijk voor de fotografie, vormgeving en organisatie. Buiten deze twee personen zijn nog een twintigtal personen als journalist of fotograaf aan de projecten van Amspo verbonden, soms in wisselende samenstellingen.

Op dit moment produceert Amspo  REBOUND, een basketball magazine wat uitsluitend digitaal te lezen is.

De kernredactie van dit magazine bestaat uit de navolgende personen: Charis Sideris, Jan van der Nat (eindredactie) en Peter van der Velde (vormgeving en fotografie).